عكس تزييني است.


وقتي مخ خبرنگار از تخلفات يك دانشگاه دولتي سوت مي‌كشد!

وبلاگ قم نيوز: گاهي وقت ها ما خبرنگارها به رسالت اصلي مان بر مي گرديم و سعي مي كنيم كه مچ متخلفين را بگيريم. آن هم در جايي كه نفع شخصي برايمان ندارد. اما اين دفعه كه چنين قصدي كرديم،‌ به موردي برخورديم كه از شدت تخلفاتش، مخمان ...

ارشاد قم و اهدای مجدد لوح‌های هدیه گرفته شده!


ارشاد قم و اهدای مجدد لوح‌های هدیه گرفته شده!

وبلاگ قم نیوز یک محل غیر رسمی برای نوشتن از آن چیزهایی است که اگر به صورت رسمی و خبری نوشته شوند، باعث ناراحتی یا جهت گیری‌های ناخواسته می‌شوند. این بخش توسط خبرنگاران و خوانندگان قم نیوز نوشته می شود و مسوولیت آن به عهده قم ...


چاپ کتاب خوراکی‌های بومی ایران تا پایان سال ۹۳

قم نیوز از کتاب گنجینه ملی تغذیه ایران گزارش می‌دهد:

چاپ کتاب خوراکی‌های بومی ایران تا پایان سال ۹۳

قم نیوز:علی اکبر حق ویسی کار‌شناس مسئول تغذیه و نوسنده اصلی کتاب خوراکی‌های بومی ...

بايگانی
عكس تزييني است.

وقتي مخ خبرنگار از تخلفات يك دانشگاه دولتي سوت مي‌كشد!

وبلاگ قم نيوز: گاهي وقت ها ما خبرنگارها به رسالت اصلي مان بر مي گرديم و سعي مي كنيم ...